14 Mart 2012 Çarşamba

İtec ders planı1

Öğrenme Hikayesi: Öğrencilerin bilim kaynakları oluşturması
Ders: Sosyal Bilgiler                                         
Ders konusu: Üretim Faaliyetlerimiz. Adım Adım Türkiye
Öğretmen ve Okul: Funda ALPANIK
Mürüvvet Hanım İlköğretim Okulu
Öğrencilerin yaşı: 11
Seviye : 5. Sınıf
 Süre : 12 saat (5 Mart, 2012-30 Mart, 2012)
Araç gereçler: Team up, PowerPoint, mail, Google Docs, diigo, wiki spaces, twitter, facebook, prezi, dropbox, promethean, youtube, fotoğraf makinesi, kamera, flash meeting, projeksiyon, ders kitabı, resimler, cards, worksheets.
Kazanımlar:
Bu çalışmanın sonunda,
Ø  Öğrenciler, bir konu hakkında bilgi toplarken interneti kullanmayı öğrenecek.
Ø  Öğrenciler arkadaşları ile işbirliği içinde çalışabilecek.
Ø   Öğrenciler işbirliği yoluyla dijital araçları kullanabilecek.
Ø  Öğrenciler çalışmaktan zevk alacak.
Ø  Öğrenciler daha başarılı olacak.
Ø  Öğrenciler sosyal çevrelerinin dışında da işbirliği yapabilecek.
Ø  Öğrenciler geri dönüşümün önemini anlayacak.
Ø  Türkiye’deki turizm hakkında bilgi edinecek.
Ø  Türkiye’nin tarihi mekanları hakkında bilgi edinecek.
Ø  Öğrenciler ülkemizi diğer ülkelere tanıtabilecek.
Ø  Meslekler hakkında bilgi edinecek.
Ø  Türkiye’deki ticaret hakkında bilgi edinecek.
Ø  Öğrenciler üretim faaliyetlerimiz hakkında bilgi edinecek.
Dersin basamakları
Süre

Öğretmen Aktiviteleri
Öğrencilerin aktiviteleri
Öğrenme Aktiviteleri
Giriş ve tanıtma

2 saat
1. Öğrenci isimleri team up a eklenir. Öğretmen resimleri çekmelerinde öğrencilere rehberlik eder.

2. Öğretmen temel bilgiler ile konuları sunar.3-Öğrencilere konu başlıkları listelemeleri söylenir.


4-Öğretmen, öğrencilere konu başlıklarını oylamalarında rehberlik eder.

5- Öğretmen heterojen takımlar oluşturur. Ancak okul saati dışında da çalışabilmelerini göz önünde bulundurur.

6-- Öğretmen web araçlarını; facebook, twitter, google, wikispaces, blog, team up, flash meeting, promethean, dropbox, Powerpoint, prezi etc. Tanıtır.

1- Öğrenciler team up’da kendi fotograflarını çekerler.


2-Öğrenciler 2 ünite ile ilgili konu başlıkları önerirler

3-Hangi konuda çalışmak isteyeceklerini düşünürler.

4-Favori başlıklarına karar vererek 3 tanesini oy ile seçerler.

 5- Öğrenciler öğretmene takım oluşturmada yardım ederler. Dışarıda birlikte kolay çalışabilecekleri arkadaşlarını takım arkadaşı olmasını önerirler.
Takım Oluşturma
Takım Oluşturma


Takım OluşturmaTakım Oluşturma


Takım oluşturma
Sunu ve anlatım

Sonuç ve Değerlendirme

1-Öğretmen her gruba konu başlıklarını açıklar ve internetten bu konuda araştırma yapmalarını ev ödevi verilir.2-Öğretmen gruplara büyük bir kağıt getirerek not kağıtlarını yapıştırmalarını söyler.3- Öğretmen öğrencilere powerpointi tanıtır. Topladıkları bilgiler ile ilgili Powerpoint sunumu hazırlamalarını ister.4-Öğretmen flashhaber yapmalarında rehberlik eder.


5-Öğretmen veliler ile bir toplantı yaparak onlara öğrencilere facebook ve twitter kullanımında yardımcı olmalarını söyler. Öğretmen öğrencilerinden diğer öğrencilerle özel işbirliği yapmaları ister.Öğretmen gruplara twitter (#itec2) and facebook (itec students collaborate ) kullanımında rehberlik eder.

6-Öğretmen  wiki space ve blog kullanımında öğrencilere rehberlik eder.wiki space de her takım için bir grup kurar. Başkalarının projelerini incelemelerini ve onlar hakkında yorum yapmalarını ister. Öğretmen sunularını yayınlamalarını ve diğerlerinin projelerine yorum yapmalarını ister.

7- Öğretmen röportaj için soru hazırlamalarında rehberlik eder.


8-Öğretmen flash meeting kullanımında öğrencilere rehberlik eder.

9-Öğretmen öğrencilerinden flash haber yapmalarını ister.

9-Öğretmen bilgi gruplaması yapmaları için
büyük kağıt kullanmalarını ister.

10-Öğretmen öğrencilerde özel işbirliği yapmalarını ister.

11- Öğretmen öğrencilerde akran geri dönütü yapmalarını ister.
1-öğretmen öğrencilerde bu projede ne öğrendiklerini bir drama gösterisi ile açıklamalarını ister.2-Öğrencilere flashhaber yapmalarını söyler.


3.Öğretmen öğrencilerden projeden edindikleri bilgiler doğrultusunda bir kampanya düzenlemelerini ister.

 4- Kampanyalarını okul çapında yapmalarında öğretmen rehberlik eder.

5- Öğretmen preziyi tanıtır.
6-Öğretmen özel işbirliği yapmalarını ister.


7- Öğretmen takımlardan akran geri dönütü yapmalarını ister.

1-Öğrenciler konu başlıkları hakkında internetten bilgi toplarlar. Öncelikle google kullanırlar.

 2-Takımlar topladıkları bilgileri gruplarlar, büyük bir kağıda yapıştırırlar.

3- Takımlar topladıkları bilgileri gruplamak için Powerpoint sunumu hazırlarlar.

4- Öğrenciler team up da flaşhaber kaydederler.

5- Öğrenciler diğer öğrencilerle özel işbirliği sağlarlar. Yaşları, dersleri, milliyetleri aynı ya da farklı olabilir. Facebook ve twitterda projelerinin son güncellemelerinin linkini yazarlar.6-Öğrenciler powerpoint sunularını, kağıtlarını, resimlerini wikispace ve blogda paylaşırlar. Sunum ve diğer çalışmalarına yorum yaparlar.   7- Takımlar, konuları ile ilgili bir kişi bulur, soru hazırlarlar.

8- Flashmeeting yaparlar.9- Öğrenciler teamup da flash haber yaparlar.

10-Öğrenciler röportajdan öğrendikleri bilgileri gruplarlar.

10-Öğrenciler özel işbirliği yaparlar.

11- Takımlar birbirlerinin çalışmaları hakkında yorum yaparlar. Bloga yazarlar.

1-Öğrenciler konuları hakkında bir drama gösterisi hazırlarlar ve ne öğrendiklerini açıklarlar.

 2-Öğrenciler flaşhaber yaparlar.

 3-Öğrenciler bir kampanya konusu belirlerler.
4.Kampanyalarınıokul çapında yaparlar.

5-Prezi kullanarak kampanya çalışmalarını sunarlar.

6-- Öğrenciler özel işbirliği yaparlar.

7-Öğrenciler akran geri dönütü yaparlar.Öğrenme odaklı tarama


Bilgi gruplama


Bilgi gruplamaYansıtma
Özel işbirliği


Akran geri bildirimi
Öğrenme odaklı taramaSonuçları hazırlamaYansıtmaBilgileri gruplama
Özel işbirliğiAkran geri bildirimi

Sonuçları hazırlama


YansıtmaSonuçları hazırlama

Sonuçları hazırlama


Sonuçları hazırlama
Özel işbirliğiAkran geri dönütü


itec lesson plan1_İngilizce

TITLE: Students Creating Science Resources
SUBJECT: Social Studies                               
LESSON TITLE: Manufacuring activity, Step by step Turkey.
THE TEACHER AND THE SCHOOL: Funda ALPANIK
Mürüvvet Hanım Primary School
AGE OF THE STUDENTS: 11
LEVEL: 5th Grade
 TIME: 12 hours (5th March, 2012-30th March, 2012)
NECESSARY EQUIPMENTS: Team up, PowerPoint, mail, Google Docs, diigo, wiki spaces, twitter, facebook, prezi, dropbox, promethean, youtube, camera, flash meeting, projector, Course book, pictures, cards, worksheets.
OBJECTIVES:
At the end of the course,
Ø  The students learn to use the internet to become more informed about the topic
Ø  The students can work in collaboration with other students
Ø   The students will be able to use digital tools in a collaborative way
Ø  The students will be enjoy studying
Ø  The students will be more succesfull.
Ø  The students will be able to collaborate with students outside of their social circle
Ø  The students  will learn important of recycling
Ø  The students will  learn about turism in Turkey
Ø  The Students will learn about historical places in Turkey
Ø  The students present our country to other nationality’s people
Ø  The students will get information about jobs.
Ø  The students will get information about trade in Turkey
Ø  The students will get information about manufacturing activity
STAGE OF THE COURSE
TIME

TEACHER’S ACTIVITY
STUDENTS’S ACTIVITY
LEARNING ACTIVITIES
LEAD- IN
and
INTRODUCTION

2 hour
1. Add the students ‘names to the team up and guide the students to take photos.

2. Present the subject
with basic information,3-Ask the students to list of topics


4-teacher guide students to vote topics.5-Teacher create heterogeneous teams. Howewer teacher considers to work outside of school hours.6- Teacher presents the web tools facebook, twitter, google, wikispaces, blog, team up, flash meeting, promethean, dropbox, Powerpoint, prezi etc.

1- The students take photos each other


2-They suggest topics about two units (now and next)

3- The students think about what they would like to study.
4- Students decide to their favorite topics and vote 3 topic

5- They help teacher to create teams. They suggest team friends according to easly study at outside.
Forming teamsForming teams


Forming teams


Forming teams


Forming teams
PRESENTATİON AND EXPLANATİON PRACTİCE


CLOSURE and FOLLOW UP

1-Teacher explains the topics to each group and gives homework to search about topic from internet.


2-Teacher ask the students bring up a big paper to group and stick their paper notes.3- Teacher presents to Powerpoint to the sudents. Ask them make a Powerpoint presentation  about information that they collected

4- Teacher guide the flashnews.


5-The teacher make a meeting with parents, ask them to help students about using facebook and twitter.
Teacher say the students to colloborate with other students. Teacher guides the teams use twitter (#itec2) and facebook (itec students collaborate)

6- teacher guides the students on how o use wiki space and blog. Create a group for each team on wiki. Ask them to publish their presentation view others Project and comment about them


7- Teacher guide the teams, prepare questions for the interview.
8- Teacher guides use flashmeeting

9-teacher ask them make flashnews


10-Teacher ask them use a large paper for grouping information.11-teacher ask students collaborate.


12 -teacher ask students feedback

1-Teacher ask them Express with a drama presentation what they learned with this Project.


2-Ask the students flashnews.

3.Teacher guide the students create a new team and make a company.


4- teacher guide students make a company arround school.

5- Teacher presents prezi.6- Teacher ask collaborate


7-Teacher ask feedback.1-The students collect information about their topics from internet. Firstly they use google.

2-The teams group the information that they collected, stick them on a paper.

3- The teams prepare a Powerpoint presentation to group the information that they collected.

4- The students record flash news on team up.

5- Students colloborate with other students. Their age, subject, national can be same or different. They write link of update Project on facebook and twitter

6-Students share the Powerpoint presentation and paper, Pictures on blog and wiki And they view presentations or projects of other students on comment.

7- students find a person about their topic. They prepare a interview with him/her.

8- They make a flash meeting.

9- The students record flash news on team up.

10- students grouping information that learned from interview.

11- Students colloborate with other students.

12- students comment on working of each other. They write on blog.


1-students prepare a drama about their topic and Express what they learned.

2-Students make a flashnews

3-Students choose a company subject. They create a new team.

4-Students make a company arround school.

5- Students use prezi to present their company

6-Students collaborate others.

7-Students do comment on working of each other.

Learning oriented browsing

İnformation grouping

İnformation grouping


ReflectionAd-hoc collaborate


Peer feedback


Learning oriented browsing

Prepare result


Reflectionİnformation grouping
Add-hoc collaborate


Peer feedback


Prepare result

Reflection


Forming teams

Prepare resultAdd-hoc collaborate


Peer feedback